Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring:

  • Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor de correcte afhandeling van uw bestelling.
  • Wij verstrekken deze gegevens in geen geval aan derden.
  • Wij gebruiken géén cookies, en slaan alléén gegevens op welke benodigd zijn voor verzending.


Disclaimer:  

BroditStore.nl besteedt bij het verzamelen van informatie veel aandacht aan de juistheid en volledigheid ervan. En soms komt de informatie van derden. De inhoud van deze website wordt zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd en dagelijks geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat sommige informatie verouderd is of niet correct is, of dat informatie ontbreekt.

BroditStore.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. De teksten en grafische voorstellingen op deze website mogen niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van BroditStore.nl.